WBP 2009/164, RvS 04-06-2008, BD3104, 200705254/1

Inhoudsindicatie

Bestuursorgaan, Inzagerecht, Minderjarige, Ondertoezichtstelling, Uithuisplaatsing, Wob-verzoek

Samenvatting

De door appellanten verzochte informatie heeft betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid, aangezien deze informatie verband houdt met de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van hun zoon. De stichting treedt daarbij, gelet op de haar ingevolge de Wjz toebedeelde taken, op als bestuursorgaan. Gelet op de tekst van het verzoek bestond geen aanleiding om aan te nemen dat dit was gebaseerd op art. 35 Wbp.

Uitspraak

(...)

2.2. Bij brief van 8 …

Verder lezen
Terug naar overzicht