WBP 2009/201, Rechtbank Zwolle-Lelystad 07-04-2005, , AWB 04/1407

Inhoudsindicatie

Bestuurlijke boete, Meldingsplicht, Overgangsrecht, Punitieve sancties

Samenvatting

Geen overtreding van art. 27 of 28 Wbp. Wel overtreding van art. 79 Wbp, maar CBP is bij overtreding van dit artikel niet bevoegd een bestuurlijke boete op te leggen.

Uitspraak

(...)

De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat eiser niet voldaan heeft aan de op hem rustende verplichting om binnen een jaar na inwerkingtreding van de Wbp de bestaande gegevensverwerkingen in overeenstemming te brengen met deze wet en om deze te melden.

Verder lezen
Terug naar overzicht