WBP 2009/24, RvS 04-07-2007, BA8742, 200608203/1 (met annotatie van prof. mr. G. Overkleeft-Verburg)

Inhoudsindicatie

Alijda-project, Bijzondere gegevens, Convenant Alijda, Huisjesmelkerij, Strafrechtelijke gegevens, Zwarte lijst

Samenvatting

In de Wbp kan geen grondslag worden gevonden voor de verwerking van strafrechtelijke gegevens in het kader van het Alijda-project. De Alijda-lijst kan worden aangemerkt als een noodzakelijke gegevensverwerking in de zin van art. 8, aanhef en onder e, Wbp. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huiseigenaren die op die lijst voorkomen, is niet onevenredig aan het nagestreefde doel. De Afdeling is…

Verder lezen
Terug naar overzicht