WBP 2009/92, Raad van toezicht NVH 12-05-2005, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Credit-scoring, Database, Handelsinformatiebureau, Kredietadvies, Kredietprofiel, Risicobeoordeling

Samenvatting

Het is handelsinformatiebureaus op grond van de Wbp en de Gedragscode voor handelsinformatiebureaus toegestaan om persoonsgegevens te verwerken met het doel een kredietadvies te geven. Wel moet uit de registratie en rapportage blijken in hoeverre de vastgestelde score en/of rating is gebaseerd op algemene dan wel individuele gegevens.

Uitspraak

(...)

Uit de stukken en met inachtneming van het voorgaande stelt de RvT vast dat X. persoonsgegevens van klaagster heeft verwerkt met als doel een kredietprofiel…

Verder lezen
Terug naar overzicht