WBP 2009/99, RvS 12-03-2008, BC6439, 200705442/1 (met annotatie van prof. mr. R.J.N. Schlössels)

Inhoudsindicatie

Advocaat, Afgeleid belang, Belanghebbende, NOvA, Ontheffing

Samenvatting

Appellant is reeds door de bij de ontheffing geschapen mogelijkheid dat zijn persoonsgegevens door de NOvA worden verwerkt rechtstreeks in zijn belang geraakt, zodat hij als belanghebbende bij de verleende ontheffing moet worden aangemerkt. Het CBP heeft appellant derhalve ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.1

Uitspraak

(...)

2.2. Het CBP heeft de Orde2 bij besluit van 21 juli 2005 ontheffing verleend van het verbod persoonsgegevens te verwerken.

Bij besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht