WBR: NSW-rangschikkingsverzoek mocht kort na levering worden ingediend


Bij notariële akte van 30 september 1999 krijgt X een onroerende zaak geleverd. Deze akte wordt op maandag 11 oktober 1999 (de laatste dag van de termijn als bedoeld in artikel 3 Registratiewet) ter registratie aangeboden bij de Belastingdienst. Op de laatste pagina van de akte verklaart notaris N namens X dat in tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de leveringsakte géén overdrachtsbelasting is verschuldigd, omdat X een beroep doet op de vrijstelling van artikel 9a Natuurschoonwet (NSW) mede op grond van het besluit van 25 mei 1999…

Verder lezen