WBRV kent geen beperkte vorm van economische eigendom


Samenvatting

Belanghebbende en een aantal familieleden zijn commanditaire vennoten in een cv. A bv is de beherende vennoot en heeft de economische eigendom van een onroerende zaak onder voorbehoud van stille reserves in de cv ingebracht. Belanghebbende en diens familieleden zijn voor 90% gerechtigd in de economische eigendom van de onroerende zaak. Belanghebbende en diens familieleden hebben aangifte gedaan naar een verkrijging van € 3.811.752 (90% van € 4.235.280 (= de boekwaarde van de onroerende zaak)). De inspecteur heeft vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd over het verschil tussen de waarde van de onroerende zaak in het economische verkeer (€ 15.665.000) en de aangegeven waarde van het verkregene. Hof Den Haag oordeelde dat de economische eigendom vanwege het voorbehoud van de stille reserves niet ten volle wordt benaderd. Het is onder deze omstandigheden volgens het hof niet in overeenstemming met doel en strekking van de wet om bij de verkrijging van een beperkt gedeelte van de economische eigendom uit te gaan van de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak zelf. Volgens het hof dient te worden aangesloten bij de waarde van de tegenprestatie in het economische verkeer (90% van € 4.235.280). De naheffingsaanslag is door het hof vernietigd. De staatssecretaris komt met succes in cassatie. Anders dan het hof geoordeeld, biedt de WBRV volgens de Hoge Raad namelijk geen mogelijkheid tot het aannemen van een beperkte vorm van economische eigendom. Evenmin biedt de wet de mogelijkheid om overdrachtsbelasting te berekenen over een waarde die lager is dan de waarde in het economische verkeer van de zaak. Nu uit de…

Verder lezen
Terug naar overzicht