Naar de inhoud

‘We hebben een Titanic-je nodig!’

Round table over privacy, persoonsgegevens en de rol van de informatiebeheerder

Op 3 november jl. kwamen in Café Restaurant Plein XIX in Den Haag vier experts op het gebied van ‘open data’, ‘privacy’, ‘wet- en regelgeving’ en ‘het beheren van digitale persoonsgegevens’ bij elkaar. De bovenkamer van het café en het onderwerp suggereren wellicht een geheim genootschap. Het tegendeel is waar. De deelnemers aan het gesprek waren er op uitnodiging van Od voor de jaarlijkse round table.

OD201608-RT5INFORMATIEARCHITECTUUR
Foto: Verticalarray | Shutterstock.com

Experts Mirjam Elferink (advocaat Intellectuele Eigendom, ICT-recht & privacy), Brenno de Winter (onderzoeksjournalist met specialisatie in ICT, vooral beveiliging en privacy), Marc van Lieshout (senior onderzoeker bij TNO en PI.Lab) en Tom Kunzler (programmamanager Politiek & Bestuur bij Open State Foundation) schoven aan. Od vroeg hen om, vanuit hun eigen expertise, hun mening te geven over het actuele en belangrijke onderwerp ‘Overheidsinformatie = onze informatie’ en de rol die informatieprofessional bij de overheid daarbij zou moeten spelen.

Al tijdens de introductie van round table-voorzitter en Od-redacteur Wil Rombout blijkt dit een onderwerp te zijn waar heel makkelijk discussie over ontstaat. Vooral over de juridische aspecten van ‘open data’ in combinatie met de waarde van informatie voor diverse belanghebbenden. In het verloop van de boeiende round table blijkt het ook een onderwerp waar veel onduidelijkheid over bestaat, een onderwerp dat verschillende invalshoeken kent en één dat zeer complex is. Het zal niet heel vaak zijn voorgekomen dat de universele rechten van de mens, Europese wetgeving, inclusief de…