Naar de inhoud

‘We hebben veel te winnen met isolatie’

Er is nog veel te winnen met isolatie in gebouwen. Daarmee besparen we niet alleen veel energie, maar verhogen we ook het comfort. Vooral dat laatste aspect is van doorslaggevend belang, zegt senior consultant Harm Valk van Niemand Raadgevende Adviseurs.

EG201612-EG1216GEBOUWISOLATIE1
In de industrie is het normaal om technische installaties en de leidingen goed te isoleren. Waarom doen we dat in de woningbouw niet? Foto: Schuberg Philis / Hans Roggen.

Niet energiebesparing of duurzaamheid, maar comfort moet voorop staan bij gebouwen waarin mensen wonen en werken. In de praktijk blijkt dit aspect in veel woningen en kantoren vies tegen te vallen. Dat meldt senior consultant Harm Valk aan het begin van zijn lezing op de Vakbeurs Energie. Hij is door de vereniging van ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB) gevraagd om een lezing te houden over comfort in de gebouwde omgeving. Hij moet dus ook iets zeggen over isolatie, maar dat is volgens Valk slechts een middel. Doel is om gezonde, duurzame en veilige gebouwen te realiseren, zoals de missie van de Nieman Groep ook beschrijft.

Samenspel

Valk: ‘Het gaat om de integrale kwaliteit van een gebouw. Die wordt bepaald door een samenspel van factoren. Isolatie kan helpen om dit te verbeteren.’ Volgens Valk bestaan er grote verschillen in kwaliteit van isolatie tussen de industrie en de gebouwde omgeving. Om dit te laten zien toont Valk twee foto’s. Op de eerste foto prijken grote buizen bij een industrieel bedrijf, dik ingepakt met donkergrijs isolatiemateriaal. De tweede foto toont dunne, nauwelijks geïsoleerde koperen leidingen van een zonnecollector in een woning die hun warmte direct afstaan…