Wegaanpassingsbesluit inrichting vluchtstrook als spitsstrook en nadeelcompensatie (voorzienbaarheid)


Bij besluit van 17 september 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een verzoek van FuelPlaza en ShopPoint om nadeelcompensatie afgewezen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

FuelPlaza heeft op 13 september 2006 op een veiling het recht van erfpacht verkregen voor de duur van vijftien jaren, ingaande op 13 december 2006 en eindigend op 12 december 2021, op een perceel te Nieuwegein aan de A27, ter hoogte van hectometerpaal 65,9, met daarop het tankstation De Knoest met shop, luifel…

Verder lezen
Terug naar overzicht