Weigering diagnostische opname


Intrekking Ziektewet-uitkering.

Uwv laat betrokkene onderzoeken door psychiater. Psychiater concludeert dat hij de gestelde vragen niet kan beantwoorden vanwege het verloop van het onderzoek waarbij tolk aanwezig was. Uwv wil op advies van de psychiater een diagnostische opname.

De Raad is met de rechtbank van oordeel dat betrokkene gehouden was mee te werken aan de diagnostische opname. Nu hij dit heeft geweigerd, wordt de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

 

(Centrale Raad van Beroep 27 mei 2015, ECLI:NL:CRVB:2015…

Verder lezen
Terug naar overzicht