Weigering exploitatievergunningen seksinrichtingen; Geen vergunning onder voorschriften mogelijk bij vaststelling ernstig gevaar


Bij besluit, verzonden op 30 april 2015, heeft de burgemeester van Deventer de aanvragen van Azalea B.V. om verlening van vergunningen voor de exploitatie van seksinrichtingen in de panden aan de Bokkingshang 13, 14, 16 en 20-24 te Deventer, afgewezen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Azalea betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de burgemeester de aangevraagde exploitatievergunningen in redelijkheid heeft kunnen weigeren. Volgens haar heeft de rechtbank miskend dat de burgemeester de bevoegdheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht