Weigering herziening bestemmingsplan ondanks verleende provinciale ontheffing?; Geen strijd met het vertrouwensbeginsel


Appellant A en appellant B hebben beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad van de gemeente Reusel-De Mierden op hun aanvraag van 22 juli 2014 om het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, herziening fase 1A" te herzien voor een perceel te Hulsel. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant A en appellant B betogen dat de raad in het verleden medewerking aan het plan heeft toegezegd. Vanwege die toezegging is destijds besloten een ontheffing van de Verordening ruimte Noord…

Verder lezen
Terug naar overzicht