Weigering nabestaandenpensioen: geen discriminatie wegens seksuele geaardheid of leeftijd


Het HvJ EU heeft in de zaak Parris de prejudiciële vragen beantwoord van een Ierse rechter over de interpretatie van de Europese Richtlijn 2000/78 over gelijke behandeling in een geval waarin een nabestaandenpensioen werd geweigerd. Volgens het Hof van Justitie is er in dit geval ten eerste geen sprake van directe discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Ook oordeelt het Hof dat geen sprake is van discriminatie op grond van leeftijd, al dan niet gecombineerd met discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

Feiten
De zaak werd voor de nationale…

Verder lezen
Terug naar overzicht