Weigering ontheffing door GS en verbindendheid bebouwingscontouren Verordening Ruimte


Bij besluit van 18 december 2012 hebben GS van Zuid-Holland geweigerd met toepassing van artikel 15, lid 2 van de Verordening Ruimte voor de realisatie van vier drijvende recreatiewoningen in jachthaven "De Noord AA" te Hoogmade ontheffing te verlenen van het in artikel 2, lid 1 van de Verordening Ruimte vervatte verbod op nieuwvestiging of uitbreiding van stedelijke functies op gronden buiten de bebouwingscontouren zoals aangegeven op kaart 1 bij de Verordening Ruimte. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Niet in geschil is…

Verder lezen
Terug naar overzicht