Wel of geen dwangsom verbinden aan veroordeling?


De Hoge Raad oordeelt dat het oordeel van het hof, dat aan een veroordeling tot medewerking aan het verlijden van een akte tot levering geen dwangsom kan worden verbonden voor zover de verlangde medewerking de verplichting tot het betalen van de koopsom omvat, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

Eisers hebben bij overeenkomst de aan hen toebehorende percelen aan ABC verkocht voor een koopprijs van € 990.000,-- kosten koper. De voor 31 december 2008 voorziene levering heeft toen niet plaatsgehad. De rechtbank heeft, op vordering van…

Verder lezen
Terug naar overzicht