Wel recht ex artikel 12 lid 2 Wet verevening pensioen bij scheiding (1997.21.2233)


De rechter moet niet slechts marginaal toetsen òf, maar inhoudelijk beoordelen in welke mate er rekening is gehouden met het feit dat de vrouw geen of onvoldoende pensioen heeft opgebouwd. Wanneer daar niet aantoonbaar rekening mee is gehouden, kan niet worden aanvaard dat het recht op pensioenverevening met een beroep op de redelijkheid en billijkheid terzijde wordt gesteld. De aanspraken die zijn opgebouwd tussen het moment van de huwelijksvoltrekking en de scheidingsdatum moeten worden verevend, ongeacht of de feitelijke samenwoning reeds eerder was beëindigd.

Rb. Arnhem; 28…

Verder lezen