Welke eisen worden gesteld aan het beëindigen van de taak van een executeur? (2012.18.2002)


De erflater heeft zijn kinderen tot erfgenamen benoemd en heeft al hetgeen de afstammelingen uit zijn nalatenschap verkrijgen onder bewind gesteld. Onder deze afstammelingen bevinden zich minderjarige erfgenamen. Er zijn drie bewindvoerders aangesteld, evenals een executeur. Partijen zijn op 23 juni 2010 overeengekomen dat de executele is geëindigd per 31 december 2009. De kantonrechter oordeelde daarentegen dat de executele is geëindigd per 1 juli 2011 en tevens dat de executeur vanaf 1 juli 2011 in functie is als vereffenaar. Ook bepaalde de kantonrechter dat de moeders als wettelijke vertegenwoordigers…

Verder lezen
Terug naar overzicht