Naar de inhoud

Werken aan een slapende dijk

Diefdijklinie

“Het is natuurlijk een gekke dijk...” zegt omgevingsmanager Richard van Doorn van Waterschap Rivierenland. “Er staat geen water tegenaan. En dan kom je als waterschap met de boodschap dat er aan de veiligheid van die dijk gewerkt moet worden... Aan de waterveiligheid.”

TSWA201612-08DIEFDIJK1
De geschiedenis en de ruimtelijke kwaliteit maken deze dijk bijzonder (foto Richard Trenning).

De Diefdijklinie is een van de belangrijkste slapende dijken van ons land. Hij loopt van noord naar zuid van Everdingen (aan de Lek) naar Gorinchem (aan de Waal). De ongeveer 30 kilometer lange dijk sluit als het ware de Betuwe af: als bij hoogwater de rivierdijken stroomopwaarts het zouden begeven, is de Diefdijklinie de laatste verdediging van het economisch belangrijke en dichtbevolkte westen van ons land. De dijk voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen, zo bleek bij inspecties. In 2006 werd dan ook begonnen met een omvangrijk verbeteringsproject. Op een groot aantal plaatsen kreeg de dijk nieuwe bermen en werd het talud verstevigd. Op een aantal andere plaatsen werden diepe damwanden gezet om de dijk te stabiliseren. Ook de verkeerssituatie op de dijk werd aangepakt. In 2012 ging de eerste schop de grond in en de klus is nu, eind 2016, bijna afgerond.

Aan de keukentafel

Een ingewikkelde klus, vertelt omgevingsmanager Van Doorn: “Je krijgt te maken met veel verschillende belangen. Van gebruikers, beheerders, eigenaren... Drie provincies, zes gemeenten, bedrijven in de buurt en heel veel bewoners en gebruikers. Doorgaans is het waterschap de eigenaar van een waterkering. Dat is hier niet het geval. Dat vraagt om een andere aanpak. Het…