Werkgever doorstaat de toets der kritiek niet als het gaat om haar inspanningsverplichting tot herplaatsing


Het UWV heeft Engie Services geen toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen op grond van bedrijfseconomische redenen. Engie Services stapt derhalve naar de kantonrechter maar vangt daar eveneens bot. Het afspiegelingsbeginsel is niet correct toegepast en Engie Services heeft onvoldoende aan haar inspanningsplicht tot herplaatsing gedaan.

Feiten
Enkele werknemers, in dienst bij Engie Services Nederland, worden gedetacheerd bij een van haar dochters, Engie Services Noord. Engie Services Noord haalde een groot deel van haar omzet uit de sector Olie en Gas. Als gevolg…

Verder lezen
Terug naar overzicht