Werkgeversaansprakelijkheid

De zorgplicht van werkgever voor de veiligheid van werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden is neergelegd in artikel 7:658 BW. Het betreft een schuldaansprakelijkheid van werkgever. Werkgever moet bewijzen dat hij zijn zorgplicht jegens de werknemer is nagekomen. De rechter stelt hoge eisen aan de zorgplicht van werkgever. De zorgplicht is onder andere in de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Kaderrichtlijn 89/391/EG en in nadere besluiten verder uitgewerkt. Wat zijn de grenzen van de zorgplicht voor werkgever? Geldt de zorgplicht ook in privésituaties? Hoe zit het met de stelplicht en bewijslast bij een bedrijfsongeval en bij een beroepsziekte? Letselschade, vermogensschade en − in zeer uitzonderlijke gevallen − immateriële schade kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Uitgelicht

Duidelijke verklaring van arts vereist (Werknemer/Estée Lauder B.V.)
Werknemer stelt dat zij door haar werkzaamheden bij werkgever huidaandoeningen heeft opgelopen. Dit onderbouwt zij met algemene stellingen en een ‘vaststelling’ door een dermatoloog. Dit is niet voldoende. Vereist is…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Werkgeversaansprakelijkheid bij verkeersongevallen

Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsuitjes

B-grond langdurig arbeidsongeschikt

Vergoeding einde dienstverband

Arbeidsomstandigheden

Werknemersaansprakelijkheid

Europese wet- en regelgeving

Transitievergoeding

Billijke vergoeding

Termijnen arbeidsrecht

Payrolling, detachering en contracting

Uitzendovereenkomst

Overeenkomst van opdracht

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Verder lezen
Terug naar overzicht