Werkneemster niet ontvankelijk vorderingen behorend tot faillissementsboedel


De arbeidsovereenkomst van X met Verbo is door de kantonrechter ontbonden. X stelt diverse vorderingen in nadat zij failliet is verklaard. Het hof stelt dat art. 27 Fw niet van (analoge) toepassing is. Voor zover de vorderingen tot de boedel behoren, is X niet ontvankelijk nu Verbo zich daartegen verzet. Instemming van de curator met het instellen van de vorderingen maakt dat niet anders.

Achtergrond
X is van 1 februari 2015 tot 1 december 2015 in dienst bij Verbo. Op 12 oktober 2015 is de…

Verder lezen
Terug naar overzicht