Werknemers en activatransacties tijdens faillissement na 1 juli 2002 (2002.34.2195)


Bespreking van aspecten van de op 1 juli 2002 in werking getreden Wet van 18 april 2002, Stb 215 die van belang zijn voor activatransacties tijdens faillissement. Ingeval A BV haar bedrijf buiten faillissement verkoopt aan B BV komen de werknemers op grond van art. 7:663 BW van rechtswege in dienst van B BV. Dit kan voor de verkrijger onverwachte gevolgen hebben, aangezien ook de bij A BV opgebouwde anciënniteit door de werknemers wordt ‘meegenomen’.

Bij een eventuele toekomstige reorganisatie van B BV kan dit voor…

Verder lezen