Werknemers niet verplicht lening af te betalen na ontslag

Het hof heeft geoordeeld dat de werkgever niet van de werknemers mocht verlangen dat zij een lening, die zij middels onbetaald overwerk zouden aflossen, verder zouden terugbetalen, nadat de werkgever hen had ontslagen. De Hoge Raad verwerpt het hiertegen gerichte cassatieberoep met toepassing van artikel 81 lid 1 RO.

Feiten

De werknemers hadden een schildersbedrijf. Dit bedrijf is in 2008 in financiële problemen geraakt. Een bevriende relatie van de werknemers (hierna: de werkgever) heeft toen middels zijn bedrijf € 60,000,- van de schulden van de werknemers voldaan

Verder lezen
Terug naar overzicht