Werknemersaansprakelijkheid

In de uitoefening van de werkzaamheden kan werknemer schade toebrengen aan werkgever of een derde. In beginsel is degene die schade toebrengt hiervoor aansprakelijk, maar voor werknemer is hierop een uitzondering gemaakt. Werknemers zijn namelijk niet aansprakelijk tegenover werkgever, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De bewijslast van opzet of bewuste roekeloosheid ligt bij werkgever. Als geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan kunnen de omstandigheden van het geval soms toch aanleiding geven tot aansprakelijkheid van werknemer.

Uitgelicht

Verkoop percelen tegen te lage prijs (Werknemer/NV Waterleiding Maatschappij Limburg)
In tegenstelling tot het oordeel van de kantonrechter is werknemer volgens het gerechtshof niet aansprakelijk voor primaire schade en gevolgschade. In het ergste geval is de onderhandse verkoopwaarde € 147.000. Werknemer…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ontslag op staande voet

Ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten

Statutair bestuurder nv/bv

Verder lezen
Terug naar overzicht