Werkprogramma 2016 ‘betere opleiding voor veiliger voedsel’ goedgekeurd


De Europese Commissie heeft de financiering goedgekeurd van het werkprogramma 2016 ten behoeve van ‘Betere opleiding voor veiliger voedsel’.
Het betreft een bedrag van 15.000.000 euro voor aanbestedingscontracten voor de uitvoering van de onderdelen van het programma door externe partijen.

Publicatieblad EU C 248 van 8 juli 2016, p. 4
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 7 juli 2016 betreffende de financiering van het werkprogramma 2016 inzake opleiding op het gebied van voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid in het kader van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht