Werkruimte in de Wet Inkomstenbelasting 2001 (2002.12.3063)


In art. 2.14 lid 3 onderdeel d Wet IB 2001 wordt een uitzondering op de rangorderegeling gegeven. Uit dit artikel blijkt dat een gedeelte van een woning, die voor het overige deel wordt aangemerkt als eigen woning zoals bedoeld in art. 3.111 lid 1 Wet IB 2001, niet kwalificeert als een vermogensbestanddeel voor de terbeschikkingstellingsregelingen indien:

1. dat gedeelte als werkruimte ter beschikking wordt gesteld; én
2. werkruimte fysiek geen zelfstandig deel van die woning is; én
3. vloeroppervlakte van…
Verder lezen