Werkwijze bezwaarschriften en ambtshalve vermindering bij toepassing autokostenforfait (1996.8.3067)


In zijn arrest van 22 maart 1995 heeft de Hoge Raad de vraag opgeworpen of er een verboden discriminatie schuilt in de huidige regeling van het autokostenforfait: 20% of 24% bijtelling afhankelijk van de afstand woon-werkverkeer. Hof Den Bosch heeft op 18 december 1995 geoordeeld dat dit een onredelijk verschil in behandeling van belastingplichtigen is.

Inmiddels heeft de staatssecretaris beroep in cassatie ingesteld.

In afwachting van het arrest van de Hoge Raad zal ten aanzien van bezwaarschriften als volgt worden gehandeld:

Aanslagen die op 22 maart…

Verder lezen