Naar de inhoud

West-Overijssel aan de slag met bodemdaling

Een groot aantal partijen in West-Overijssel gaat dit najaar aan de slag met de bodemdaling in het veenweidegebied. Onder regie van waterschap Drents Overijsselse Delta wordt gewerkt aan een veenweidevisie om de effecten te beperken.

In een gebied van circa 40.000 hectare tussen Kamperveen en Steenwijk is sprake van bodemdaling door veenoxidatie en klink. Het wordt zo steeds moeilijker om goed peilbeheer te voeren, ook doordat er vaker sprake is van neerslagpieken.

Veehouders merken dat het lastiger wordt om tijdig het land op te kunnen en overheden hebben extra kosten door verzakkingen van wegen, riolering en gebouwen. Daarnaast treedt extra CO2-uitstoot op door veenoxidatie en uitspoeling van mineralen in het grond- en oppervlaktewater.

Het proces van bodemdaling gaat in West-Overijssel langzamer dan in vergelijkbare veenweidegebieden als Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en op de veenpakketten in Flevoland. Toch is het effect blijvend en niets doen is verraderlijk, waarschuwt het waterschap. “De langetermijneffecten worden inmiddels op sommige plaatsen pijnlijk duidelijk en langer wachten maakt ingrijpen alleen maar lastiger en duurder.”

Gemeenten, provincie, belangenorganisaties en waterschap richten zich het komend halfjaar op de probleem- en wensenanalyse, kennisdeling. Daarna start een proces in de onderscheidene gebieden.

Volgens waterschapbestuurder Hans Pereboom kan de eigenlijke besluitvorming nog wel even duren en is het uiteindelijk aan de provincie om knopen door te hakken. “Peil volgt functie. Wij gaan over de peilen, maar de provincie maakt de keuzes als er functieverandering moet komen. Het is een ingewikkeld vraagstuk waarbij keuzes niet op korte termijn worden gemaakt.”

Intussen gebeurt er al het een en ander…