Wet DBA: stand van zaken


Per 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en de Wet DBA in werking getreden. De Belastingdienst heeft inmiddels ruim 2.000 voorgelegde overeenkomsten beoordeeld. Eind juni was er nog een werkvoorraad van circa 1.100 nog niet in behandeling genomen verzoeken.

Er zijn tien algemene modelovereenkomsten beschikbaar op de site van de Belastingdienst die te gebruiken zijn ongeacht branche of beroep. Sinds eind vorig jaar zijn ruim 3.500 (model)overeenkomsten aan de Belastingdienst voorgelegd. Deze zijn afkomstig van branche- of belangenorganisaties of van individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers.
Medio juni zijn ongeveer 2.400 overeenkomsten behandeld. Hiervan zijn er door betrokken partijen zo'n 800 ingetrokken, zitten circa 650 in de eindfase van behandeling en is in ruim 200 gevallen de voorgelegde overeenkomst ‘goedgekeurd’.


In 750 gevallen kon de Belastingdienst geen zekerheid vooraf geven dat de voorgelegde overeenkomst altijd tot werken buiten dienstbetrekking zal leiden.
De Belastingdienst heeft voor de beoordeling van de in het kader van de Wet DBA binnengekomen overeenkomsten een speciaal team geformeerd, waardoor het mogelijk is elk verzoek in principe binnen een termijn van 8 weken af te doen.

Bron: AWVN 26 juli 2016

Zie ook: Nieuwsbericht 2016/221: Instellingsbesluit Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA

Verder lezen
Terug naar overzicht