Wet elektronische handtekeningen in werking getreden


Op 21 mei 2003 is de Wet elektronische handtekeningen in werking getreden. Indien een elektronische handtekening voldoet aan bepaalde betrouwbaarheidseisen, wordt deze gelijkgesteld aan een handgeschreven handtekening op papier. Het wetsvoorstel is besproken in JBN 2003, nr 10.

Stb.; 2003, 199 en 200

Verder lezen