Wet en Besluit documentatie vennootschappen (2005.09.2040)


De wet documentatie vennootschappen heeft als oogmerk het verzamelen en verstrekken van gegevens over naamloze en besloten vennootschappen te regelen ten behoeve van de afgifte van de verklaring van geen bezwaar en ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van misbruik van de vennootschap, bijv. delicten van financieel-economische aard door vennootschappen en het benadelen van schuldeisers. De auteur vraagt zich af of de mogelijkheden tot misbruik tegenwoordig diverser zijn of groter in aantal zijn dan vroeger.

Onder vennootschap verstaat de wet een NV of BV.; het daarop gebaseerde…

Verder lezen