Wet flexibel werken

Flexibel werken, Het Nieuwe Werken, thuiswerken en telewerken: termen die passen bij de behoefte van werknemers aan meer balans tussen werk en privé. De Wet flexibel werken, de opvolger van de Wet aanpassing arbeidsduur, geeft werknemers het recht om werkgever te vragen om hun arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden aan te passen. Het verzoek van werknemer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor werkgever gelden criteria voor de beoordeling van het verzoek. Ook andere wetten, zoals de Wet arbeid en zorg, geven werknemers mogelijkheden om werk en privé beter op elkaar af te stemmen.

Uitgelicht

Dag minder werken per week geen ernstig probleem bedrijfsvoering (Werknemer/Seatrade Groningen B.V.)
Verzoek van werknemer (superintendent bij een rederij) om een dag minder te werken per week wordt toegewezen. Werkgever heeft onvoldoende onderbouwd dat ernstige problemen ontstaan voor de bedrijfsvoering…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Werkgeversaansprakelijkheid

Opvolgend werkgeverschap

Wet arbeid en zorg

Eenzijdige wijziging

Opzegverboden

Verder lezen
Terug naar overzicht