Wet griffierechten burgerlijke zaken. Termijn voor verzet


La Mouette verzet zich tegen de hoogte van het aan haar door de griffier in rekening gebrachte griffierecht.  Zij voert daartoe aan dat de griffier ten onrechte het griffierecht heeft berekend over de nevenvordering tot veroordeling van de wederpartij in de betaling van de buitengerechtelijke kosten. De nevenvordering dient volgens La Mouette niet bij de berekening van de hoogte van het griffierecht te worden betrokken. La Mouette voert tevens aan dat het verzet tijdig is ingesteld. Het griffierecht is op 5 augustus 2015 voldaan via een rekening-courantverhouding. Pas…

Verder lezen
Terug naar overzicht