Wet IB 2001 en inkomensbegrip in verrekenbedingen (2002.36.3195)


In huwelijksvoorwaarden wordt vaak als basis voor de verrekening een inkomensbegrip genomen. Wat onder inkomen moet worden verstaan, wordt in beginsel bepaald door hetgeen in de huwelijkse voorwaarden staat. Hierbij kan worden verwezen naar het begrip inkomen als bedoeld in de inkomstenbelastingwet.

Huwelijkse voorwaarden vallen onder het overeenkomstenrecht en moeten dus zoals elke overeenkomst worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Uitleg geschiedt aan de hand van de omstandigheden van het geval en de redelijkheid en billijkheid. Dit kan zowel tot aanvulling als tot beperking leiden van hetgeen partijen zijn overeengekomen. …

Verder lezen