Wet IB 2001 en nieuwe Natuurschoonwet minder gunstig voor landgoederen (2002.04.3022)


Eigenaren van NSW-landgoederen worden door de Wet IB 2001 nadrukkelijk zwaarder belast dan voorheen. Tot 1 januari 2001 gold voor landgoederen die onder de Natuurschoonwet (NSW) zijn gerangschikt een vrijstelling voor de vermogensbelasting. Gezien de geringe opbrengsten die dergelijke landgoederen genereren, betaalden landgoederen tot die tijd niet of nauwelijks inkomstenbelasting. Met de komst van de Wet IB 2001 is hun positie aanzienlijk verslechterd. In box 3 is weliswaar een vrijstelling voor gerangschikte landgoederen opgenomen, maar die geldt niet voor de opstallen (op basis van…

Verder lezen