Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten van kracht


Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

Nederland is een wet rijker, de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Deze wet is van kracht sinds 1 juli 2008 (een bepaald deel treedt in werking per 1 oktober 2008). De WION wordt ook wel de Grondroerdersregeling genoemd. De WION is bedoeld om het aantal incidenten met ondergrondse kabels en leidingen door grondroering te beperken. Dat schijnen er thans zo’n 40.000 per jaar te zijn.

Een van de middelen om dat te bereiken is het beter en gemakkelijker beschikbaar laten zijn van informatie over de aanwezigheid van kabels en leidingen en meldingen van grondroering.

Tot invoering van deze wet kon de aanleg en aanwezigheid van kabels en leidingen vrijwillig worden gemeld bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te Maarsen. Het melden wordt ook wel een ‘KLIC-melding’ genoemd.

Vanaf 1 oktober 2008 maakt het KLIC deel uit van het Kadaster. Het Kadaster wordt de uitvoerende dienst van deze wet. De wet voorziet ook in een toezichthoudend orgaan, te weten het Agentschap Telecom.

De WION verplicht het melden van machinale graafwerkzaamheden door de graver. Tot nu toe was dat vrijwillig.

In de periode tussen 1 juli en 1 oktober 2008 kan een melding zowel bij het KLIC als bij het Kadaster worden gedaan. Met ingang van 1 oktober 2008 uitsluitend bij het Kadaster.

De volgende stap zal in 2009 worden gezet wanneer een volledige digitale uitwisseling van gegevens mogelijk moet zijn via het zogenaamde KLIC-online systeem. Alsdan kunnen tekeningen met alle details over de exacte ligging via internet worden opgevraagd.

(…

Verder lezen
Terug naar overzicht