Wet inrichting landelijk gebied vervangt de Landinrichtingswet


Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Wet inrichting landelijk gebied' (30509), hierna genoemd 'Wilg', welke wet de huidige Landinrichtingswet vervangt. Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2007. De Wilg legt de regie bij de realisering van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van het landelijke gebied bij de provincies. Daartoe verschaft het Rijk aan de provincies de financiële middelen in de vorm van het 'Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)'. De Wilg bevat voorts een nieuwe regeling van de in de…

Verder lezen