Wet OB + WBR: kunnen enkel sloopactiviteiten ook leiden tot een bouwterrein?


De staatssecretaris van Financiën heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het verschil in heffing tussen een overdracht van bouwterreinen en andere gronden. De staatssecretaris geeft onder meer aan dat aan het Hof van Justitie EU de vraag is gesteld of het slopen van een gebouw reeds kan leiden tot een bouwterrein als bedoeld in artikel 11 lid 4 Wet OB (zie  Notafax 2011, nr 218). Totdat het antwoord is gegeven, moet ervan worden uitgegaan dat sloop niet leidt tot een bouwterrein (zie o.a. HR 10…
Verder lezen
Terug naar overzicht