Wet OB + WBR: met verkoper was geen nieuwbouw overeengekomen


V heeft aan K een onroerendgoedcomplex overgedragen dat bestaat uit kantoren en winkels. Na de levering hebben in opdracht van K verbouwingswerkzaamheden plaatsgevonden. Tussen K en de inspecteur is in geschil of de levering van rechtswege is belast met BTW in welk geval K aanspraak heeft op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15.1.a WBR. Ter zake van dit geschil heeft de Rechtbank geoordeeld dat K geen recht heeft op toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting omdat blijkens de koopovereenkomst V en K enkel hebben afgesproken…

Verder lezen
Terug naar overzicht