Naar de inhoud

Wet op de ondernemingsraden (WOR) Algemeen

Hier worden onder andere het nationaal karakter van de WOR en de medezeggenschapsvormen besproken, alsmede de rechten van de ondernemingsraad. Dit laatste onderwerp gaat in ieder geval in op het informatierecht, initiatiefrecht, overlegrecht, adviesrecht, instemmingsrecht en de stimulerende taak van de ondernemingsraad. Daarnaast worden de faciliteiten en geheimhoudingsverplichting van de ondernemingsraad besproken. Tot slot komt de ondernemingsovereenkomst, de rechtsbescherming van de medezeggenschappers en overige wetgeving aan de orde.

Uitgelicht

OR-werk behoort tot normale werkzaamheden (X/Webhelp Nederland)
Artikel 96 Rv-procedure. Werknemer verzoek om minder te werken. Feitelijk heeft dit tot gevolg dat werknemer alleen nog als OR-lid actief zal zijn. Werkgever mag verzoek niet afwijzen, …

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Instellen ondernemingsraad & medezeggenschapsstructuren

Adviesrecht

Adviesrecht bestuurder

Procederen binnen het medezeggenschapsrecht

Procederen binnen het Medezeggenschapsrecht - Kantonrechter

Instemmingsrecht

Primaat van de Politiek

Ontslag op staande voet

Eenzijdig wijzigingsbeding – Eenzijdige wijziging

Opzegverboden

Billijke vergoeding

Opzegging door werkgever - Opzegging

Ontbinding door werkgever - Ontbinding

Boetebeding werknemer

Auteur
  • Pas, I.A.P.M. van de
RechtsgebiedArbeidsrecht