Wet oudedagsreserve, zelfstandigenaftrek en vermogensaftrek (1998.02.3581)


Op 1 januari 1998 is de wet tot aanpassing van de fiscale oudedagsreserve, de zelfstandigenaftrek en vermogensaftrek (zie Notafax 1997 nrs 268 en 303) in werking getreden. De dotatie aan de FOR wordt voortaan gesteld op 12% van de jaarwinst met een maximum van ƒ 20.192. Gedurende het bestaan van de onderneming hoeft de FOR niet meer te worden afgewikkeld als de reserve meer bedraagt dan het ondernemingsvermogen aan het begin van het kalenderjaar. Toevoeging aan de FOR waardoor deze groter zou worden dan het ondernemingsvermogen…

Verder lezen