Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingediend


De wet waarmee het kabinet de berekening van beslagvrije voet wil vereenvoudigen, is vorige week ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel (34.628) moet ertoe leiden dat er minder vaak dan nu te veel beslag wordt gelegd.

De manier waarop de beslagvrije voet nu berekend wordt, is te ingewikkeld. Schuldenaren moeten daarvoor zelf nog een heleboel gegevens aanleveren. Vaak gaat dat mis, waardoor verschillende schuldeisers samen maandelijks te veel beslag leggen. Daardoor houden mensen met schulden elke maand te weinig geld over om van te leven. De nieuwe berekeningswijze die staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) voorstellen, is eenvoudiger. De gegevens die nodig zijn om de voet te berekenen worden zoveel mogelijk uit bestaande databestanden gehaald.

De beslagvrije voet bestaat in de basis uit 90% van de bijstandsnorm. Dat betekent dat schuldeisers maandelijks tot maximaal dat bedrag beslag mogen leggen. De beslagvrije voet kan wel naar boven of beneden worden bijgesteld. In de huidige situatie moet er onder meer rekening gehouden worden met de leeftijd van de schuldenaar, de woonkosten en de zorgverzekeringspremie en met het inkomen van de partner. In de nieuwe situatie zijn er minder gegevens nodig en kan de deurwaarder die uit de Basisregistratie Personen (BRP) en de polisadministratie halen. Dat is eenvoudiger. Ook wordt er bij mensen die met meer schuldeisers te maken hebben, een coördinerend deurwaarder aangewezen.

Bron: SC Online

Verder lezen
Terug naar overzicht