Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ); brief met advies over nota van wijziging


Het is even stil geweest rondom de Wvggz. Reeds in december 2013 verzocht de Tweede Kamer de Raad voor de rechtspraak om een advies uit te brengen over de nota van wijziging van 30 september 2013. Een belangrijke wijziging is het schrappen van de multidisciplinaire commissie verplichte geestelijke gezondheidszorg. De Raad voor de rechtspraak laadt zich over een aantal thema's kritisch uit, waaronder over de rol van de geheesheer-directeur. De raad wil graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Als het wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd dan wil de Raad graag opnieuw advies kunnen geven.
 
Bron: Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-15,  32 399, nr. 22.

Verder lezen
Terug naar overzicht