Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen


De Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen (23316) is door de Eerste Kamer aangenomen.

De Wet geeft regels voor de in tijden van nood vrijwillige verplaatsing naar het buitenland van de statutaire zetel van Nederlandse naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

Zie voor een bespreking van het wetsontwerp mr H.J. Steinvoort, De Naamloze Vennootschap maart 1994, blz. 62.

Telefonische informatie Eerste Kamer 11 oktober 1994

Verder lezen