Wetg. - Wetgevingsoverzicht PB 2017/3-4


Bijgewerkt tot 05-09-2017

Tweede kamer

Eerste Kamer

Staatsblad

Datum inwerkingtreding

In beh

Aange-nomen

In beh

Aan-genomen

33885

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

X

X

X

33962

Omgevingswet

X

X

X

X

2016, 156X

34059

Wijziging Algemene Wet bestuursrecht i.v.m. vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

X

X

X

X

2016, 288X

Gedeeltelijke inwerkingtreding: X

1 maart 2017 (Stb. 2017, 16)X

1 september 2017 (Stb. 2017, 174)X

12 juni 2017 (Stb. 2017, 230)X

X

34177

Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen

X

34212

Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

X

X

X

X

2017, 290X

Gedeeltelijke inwerkingtreding: X

1 maart 2017 (Stb. 2017, 16)X

1 september 2017 (Stb. 2017, 174)X

34237

Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen

X

X

X

X

2017, 291X

Gedeeltelijk 1 maart 2017 (Stb. 2017, 17)X

34308

Wijziging Huisvestingswet 2014 i.v.m. vervallen gemeentelijke plicht voor zorg opvang asielzoekers

X

34434

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

X

X

X

X

2017, 32X

Bij KBX

34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

X

X

X

34508

Wijziging van o.a. Gemeentewet i.v.m. het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut

X

X

X

X

2017, 157X

1 juli 2017 (Stb. 2017, 196X

33989

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (eerste lezing)

X

X

X

X

34512

Wet…

Verder lezen
Terug naar overzicht