Wetg. - Wetgevingsoverzicht REP 2017


Bijgewerkt tot 15-09-2017

Tweede kamer

Eerste Kamer

Staatsblad

Datum inwerkingtreding

Behandeling Tweede Kamer

Aangenomen Tweede Kamer

Behandeling Eerste Kamer

Aangenomen Eerste Kamer

31962

Uitvoering Overeenkomst afgifte attestatie de vita

X

X

X

X

2011, 245

Bij KB te bepalen.

32659

Initiatiefvoorstel-Van Gent Wet babyverlof

X

33079

Recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden

X

33188

Initiatiefvoorstel-Dibi en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet

op de jeugdzorg i.v.m. toezicht op en kwaliteitseisen aan

aanbieders van particuliere jeugdzorg

X

33619

Professionalisering Jeugdzorg

X

X

X

X

2014, 220

Bij KB te bepalen.

33987

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

X

X

X

X

2017, 177

1 januari 2018

34118

Wet scheiden zonder rechter

X

34154

Initiatiefvoorstel-Recourt en Van der Steur Wet herziening

kinderalimentatie

X

34231

Initiatiefvoorstel-Van Oosten, Recourt en Swinkels Wet

herziening partneralimentatie

X

34518

Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding

X

X

X

X

2017, 245

Bij KB te bepalen.

34605

Initiatiefvoorstel-Bergkamp en Van Wijngaarden Directe koppeling

van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en

niet-geregistreerde partners

X

34617

Uitbreiding van het kraamverlof om de band tussen de partner

en het kind te versterken

X

Verder lezen
Terug naar overzicht