Naar de inhoud

Wetgevingsoverzicht

bijgewerkt t/m 6 december 2016

30538

Opheffen strafrechtelijke immuniteit publiekrechtelijke rechtspersonen (Wolfsen)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32398

Wet forensische zorg (behandeling opgeschort)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32399

Verplichte geestelijke gezondheidszorg (behandeling opgeschort)

X

X

X

32882

Wijziging regeling schorsing voorlopige hechtenis

X

X

33542

Wijziging Sv in verband met vastleggen en bewaren kentekengegevens

X

X

X

X

X

X

33747

Wetsvoorstel versterking presterend vermogen politie

X

X

33816

Wijziging Sv ivm langdurig toezicht op zeden- en geweldsdelinquenten

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

33799

Wijziging Sv ivm inzet van alcohol- en drugstesten bij geweldsmisdrijven

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

33844

Wijziging Penitentiaire beginselenwet

X

X

X

34067

Wijziging Sv ivm eigen bijdrage aan kosten strafvordering en de slachtofferzorg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34086

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) (VPS)

X

X

X

X

X

X

X

34126

Regeling meerdaadse samenloop

X

X

X

34257

Wetsvoorstel affectieschade

X

X

X

34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

X

X

X

X

X

X

X

X

34159

Aanvulling bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34294

Wijziging Sr i.v.m. aanpassing witwaswetgeving

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

X

X

X

34372

Wijziging Sr en Sv i.v.m. versterking opsporing en vervolging computercriminaliteit

X

X

X

34432

Wijziging onder meer Wet wapens en munitie (legaal wapenbezit)

X

X

X

34493

Wijziging…