Wetgevingsoverzicht, bijgewerkt tot en met 8 december 2015


Wetgevingsschema Bijgewerkt tot en met 8 december 2015            
Dossiernummer Onderwerp                                                    Beh. 2e Kamer Aang. 2e Kamer Beh. 1e Kamer Aang. 1e Kamer Stb. Datum inwtr.
31911 Wijziging Wft met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet X          
32769 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting X X X X STB 2015,145 deels 1 juli 2015, 1 januari 2016, 1 juli 2016 en 1 januari 2017
33994 Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude X X X      
34011 Wet civielrechtelijk bestuursverbod X X X      
34100 Wet implementatie Onmibus II-richtlijn X X X X STB 2015,278 deels 13 juli 2015, deels 1 januari 2016
34117 Wet algemeen pensioenfonds X X        
34155 Goedkeuring overeenkomst overdracht en mutualisatie bijdragen gemeenschappelijk afwikkelingsfonds X X X X STB 2015,339 5-okt-15
34176 Uitvoeringswet richtlijn jaarrekeningen X X X X STB 2015,349 1-nov-15
34198 Wijzigingswet financiële markten 2016 X X X X STB 2015, 428  
34204 Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen X X X X STB 2015, 432  
34208 Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen X X X X STB 2015, 431 26-nov-15
34218 Wet continuïteit ondernemingen I X          
34232 Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie X          
34253 Wet versterking positie curator X          
23262 Wijziging Handelsregisterwet 2007, BW, Wfbv (deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg X X X X    
34292 Implementatiewet richtlijn hypothecair krediet X          
34320 Wijziging wet algemeen pensioenfonds X X X      
34322 Implementatiewet wijziging richtlijn icbe's X          
Verder lezen
Terug naar overzicht