Wetgevingsschema bijgewerkt tot 27 juni 2014


Wetgevingsschema Bijgewerkt tot 27 juni 2014
Dossiernummer Onderwerp                                                     Beh. 2e Kamer Aang. 2e Kamer Beh. 1e Kamer  Aang. 1e Kamer  Stb. Datum inwtr.
     
33 863 Verzamelwet pensioenen 2014 X          
33 818 Wet werk en zekerheid X X X X Stb. 2014,216  1/1/15, 1/7/15 en 1/1/16
33 801 Wet maatregelen Wet werk en bijstand  en enkele andere wetten (nieuwe citeertitel: Participatiewet) X X X stemming 1 juli 2014    
33 715 Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) X X X X
33 623 Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag X X X  aangehouden    
33 610/33 847 Wet verlaging
maximumopbouw- en premiepercentages
pensioen en maximering pensioengevend
inkomen (Wetsvoorstel Witteveen 2015)
X X X  X  Stb. 2014,197  
33 499 Wet zekerheid voor flexibiliteit X          
33 258 Initiatief voorstel Wet Huis voor Klokkenluiders X X X  aangehouden    
33 161 Invoeringswet Participatiewet X X X stemming 1 juli 2014    
32 889 Voorstel van wet van Van Gent en van
Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing
arbeidsduur ten einde flexibel werken te
bevorderen (Wet flexibel werken)
X          
32 855 Wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden X          
32 659 Wet Babyverlof X          
32 550 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren  X X X      
Verder lezen
Terug naar overzicht